مصاحبه با استاد محمد سلحشور

محمد سلحشور,استاد سلحشور,خوشنویسی,خط,نقطه الف

مصاحبه خبرگزاری ایکنا با سرکار خانم شیرین نوشیروان

شیرین نوشیروان,خوشنویسی,خلیل رسولی,نقاشیخط,نقطه الف

مصاحبه خبرگزاری ایکنا با بهنام مرادی

بهنام مرادی,نقاشیخط,بناب,هنرمندان بناب,خط,مصاحبه,هنرمندان جوان نقاشی خط,نقطه الف

مصاحبه خبرگزاری ایکنا با محمد رضا جوادی نسب

محمدرضا جوادی نسب,مصاحبه,خوشنویسی,خط معلی,دبیرستان دوره اول صالحین,نقطه الف

مصاحبه خبرگزاری ایکنا با شایان پیمانی

شایان پیمانی,بیرجند,خوشنویسی,خراسان جنوبی,نقطه الف

مصاحبه خبرگزاری ایکنا با محمد بخشی زاده

محمد بخشی زاده,گروه سدنا,مدیریت فرهنگی,ولنگاری فرهنگی,خوشنویسی,خط,نقطه الف

مصاحبه با استاد عبدالحمید قدیریان

عبدالحمید قدیریان,هنر انقلاب,نقاشی,نقطه الف

مصاحبه با استاد احمد پیله چی قزوینی

احمد پیله چی قزوینی,نقطه الف

احمد پیله‌چی قزوینی گفت: مهمترین ویژگی خط نسخ، قابلیت بهره‌مندی همه انسان‌ها از آن است؛ یعنی خوانش آن برای همه به راحتی ممکن است. از این رو مهمترین خطی است که برای خوشنویسی قرآنی استفاده می‌شود.

مصاحبه با استاد محمدجلیل رسولی

استاد محمدجلیل رسولی بیان کرد:

«نسخ»؛ بهترین خط برای کتابت قرآن

جلیل رسولی,نقطه الف

هوالمعشوق

با نام او شروع میکنیم که تکیه بر غیر او ابلهی ست

چندی ست صورت جمال حضرت عشق برایمان جلوه نموده و همه انگشت بر دهان زیبایی را به نظاره نشستیم.

بر آن شدیم حیرت زدگان این راه در کنار هم جمع آئیم تا توانِ از کثرت به وحدت رسیدن را بیابیم، با هم، در کنار هم، از ابتدا تا انتها...

ایمان داریم دست خدا با جمعیت است و از قاعده ی لطف او انحراف اجتماع به دور.

عصر،عصر عجیبی است بین تمام ادوار، دستان خالیمان را به سوی اهل فضل و اهل دل دراز می کنیم.

باشد که یاریمان دهند، در ابتدای همه بعد از یاری جستن از خدا بر در انسان کامل میرویم.

باشد دست رد یه سینه مان نزنند که بعید است از وجود کاملشان.

نقطه الف

شما اینجا هستید: Home مصاحبه ها