نمایشگاه گروهی نقاشیخط اساتید هنر ایرانی در گالری نگاه

گالری نگاه,خط,خط نقاشی خط,نمایشگاه گروهی نقاشیخط اساتید هنر ایرانی در گالری نگاه,نقطه الف

نمایشگاه نقاشیخط آقای علی پسندیده با نام دیگرگون در گالری علیها

علی پسندیده,نگارخانه علیها,نقاشی خط,نمایشگاه,نمایشگاه نقاشیخط آقای علی پسندیده با نام دیگرگون در گالری علیه,نقطه الف

نمایشگاه خوشنویسی آقای مصطفی عزیز الهی با نام اشک قلم4 در گالری هومهر شهرستان کرمان

خوشنویسی خانم نجمه محمودی با نام شکسته های شیخ شیراز در فرهنگسرای ملل

نجمه محمودی,خط شکسته,سعدی شیرازی,خوشنویسی خانم نجمه محمودی با نام شکسته های شیخ شیراز در  فرهنگسرای ملل

مراسم تجلیل از چهره ماندگار خوشنویسی ایران، استاد کیخسرو خروش

مراسم تجلیل از چهره ماندگار خط و استاد ارشد خوشنویسی ایران، استاد کیخسرو خروش

مسعود شجاعی طباطبایی چهره هنر انقلاب در سال ۹۵ شد

مسعود شجاعی طباطبایی چهره هنر انقلاب در سال ۹۵ شد

نمایشگاه خوشنویسی جمعی از اساتید با نام گوهر پاک در خانه هنرمندان ایران

نمایشگاه خوشنویسی جمعی از اساتید بسیجی با نام گوهر پاک در خانه هنرمندان ایران,خانه هنرمندان,بسیج هنرمندان,گوهر پاک,انجمن خوشنویسی بسیج هنرمندان,هنرمندان بسیجی,خط,نمایشگاه,نقطه الف

برگزیدگان جشنواره ملی خوشنویسی محمد رسول الله (ص) یزد

نمایشگاه گروهی نقاشی با نام آن سوی زمان در نگارخانه نگر

نمایشگاه گروهی نقاشی با نام آن سوی زمان در نگارخانه نگر,علی ایزدی,شیما حسامی,وحیده رزاق زاده,شیرین سودایی,عطیه شمس,کرم عزیزی,فاطمه(سعیده) مفرحی,فریبا مومنی,مهدی نوری,سارا واصف نیا, مهرا هدایت زاده,گالری نگر,نقطه الف

خانم ملیحه عجم حاجی محمدی به سرپرستی انجمن خوشنویسان شهرستان پیشوا انتخاب شد

ملیحه عجم حاجی محمدی,خانم ملیحه عجم حاجی محمدی به سرپرستی انجمن خوشنویسان شهرستان پیشوا انتخاب شد,انجمن خوشنویسان پیشوا,هنرمندان پیشوا,عزیزی هنر,نقطه الف

مقالات دیگر...

هوالمعشوق

با نام او شروع میکنیم که تکیه بر غیر او ابلهی ست

چندی ست صورت جمال حضرت عشق برایمان جلوه نموده و همه انگشت بر دهان زیبایی را به نظاره نشستیم.

بر آن شدیم حیرت زدگان این راه در کنار هم جمع آئیم تا توانِ از کثرت به وحدت رسیدن را بیابیم، با هم، در کنار هم، از ابتدا تا انتها...

ایمان داریم دست خدا با جمعیت است و از قاعده ی لطف او انحراف اجتماع به دور.

عصر،عصر عجیبی است بین تمام ادوار، دستان خالیمان را به سوی اهل فضل و اهل دل دراز می کنیم.

باشد که یاریمان دهند، در ابتدای همه بعد از یاری جستن از خدا بر در انسان کامل میرویم.

باشد دست رد یه سینه مان نزنند که بعید است از وجود کاملشان.

نقطه الف

شما اینجا هستید: Home اخبار هنری